Ons verhaal

Mijn naam is Claudette Dumas en ik ben 34 jaar oud. Zo’n 20 jaar geleden zat ik op het speciaal onderwijs. De opstart in deze wereld was voor mij ruig: ik heb dyslexie en dyscalculie. Maar ik leerde verder te kijken dan deze beperkingen; ik begon te denken in mogelijkheden. Ik merkte dat anderen om mij heen kampten met hetzelfde beeld: de maatschappij zag ze als mensen met beperkingen. Hier wilde ik iets aan doen.

Tegen alle verwachtingen in behaalde ik mijn diploma’s en ik vond een baan in de zorg. Maar ook hier zag ik dat er gehandeld werd vanuit de beperkingen van mensen, in plaats van het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en die mogelijkheden aan te grijpen om mensen zich te laten ontwikkelen. Ik besloot hier wat aan te doen.

Anderen helpen om net zoals ik hun dromen en talenten te ontwikkelen en hun mogelijkheden te ontdekken, zodat ik hun geluk kon verdubbelen: ik wilde niets liever dan dat. Want iedereen hoort erbij in de maatschappij.

Zeven jaar geleden nam ik De Oude Hove in het Drentse Zuidwolde over en bouwde deze met hulp van mijn team – waar ik erg trots op ben – om tot een dagbesteding te midden van de maatschappij, waar iedereen zichzelf kan zijn; het verdubbelen was gestart. Mijn hart vult zich elke dag met liefde bij het zien wat wij neerzetten samen met onze toppers met mogelijkheden. Soms vinden mensen een vaste plek bij onze kleinschalige dagbesteding en voor anderen zijn we een tijdelijk veilig nest, waarin ze kunnen doorgroeien om later weer uit te vliegen.

De bijzondere combinatie van De Oude Hove met onze eigen handtingieterij, maakt onze dagbesteding tot een unieke plek: onze toppers kunnen – als ze dat willen – meehelpen in de tingieterij. Maar ze kunnen ook lekker buiten werken in onze permacultuur De Groene Hove: lekker aan de slag in de natuur tussen het groen.

Centraal staat ons maatwerk. Samen met onze toppers kijken we naar wat ze nodig hebben en waarin ze zich willen ontwikkelen en samen gaan we aan de slag om die dromen te verwezenlijken. Een veilige haven om in je eigen tempo je mogelijkheden te ontwikkelen, dat is wat wij zijn.