Busje met Mogelijkheden

Busje met mogelijkheden

Dit busje gaat levens veranderend zijn voor degene tussen wal en schip.
Er is niet altijd speciaal vervoer om iemand naar de GGZ te brengen.
Een beter bus is ook nodig voor de mensen die bij de dagbesteding van Zigbw komen. Momenteel sparen wij heel hard voor een nieuwe bus om iedereen weer liefdevol te kunnen vervoeren. 

Het is niet, kan het wel? Maar hoe  zorgen we dat het mogelijk is!

Daarom houden we verschillende actie door het verkopen van spullen en komt er binnen kort weer een open dag. Wij zijn al heel blij met de steun die we al mochten ontvangen. 

En vragen jou om een kleine bijdrage voor:  het busje dat levens veranderd!

Elke euro helpt, en mag gestort worden naar:
Stichting Busje met Mogelijkheden
NL86 RBRB 0954 5406 62
Onder vermelding van: Het busje dat levens verandert.